Επιστολή ΔΣ Τρίαινας προς Διευθυντές ΕΝΑΕ 3-4-2012

 


 

Σκαραμαγκάς 3-4-2012

ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Προς: κ.κ. Διευθυντές ΕΝΑΕ

Κύριοι,

Η Εταιρεία έχει γνωστοποιήσει την πρόθεση της να εφαρμόσει εκ περιτροπής εργασία (1) μια ημέρα την εβδομάδα.
Το Σωματείο, έχει αποφασίσει ομόφωνα, να μην εφαρμοστεί το μέτρο ως απαράδεκτο, ανεφάρμοστο και καταστροφικό και για τα προς εξέλιξη έργα και για την επιβίωση και προοπτική της εταιρείας.
Αυτή η προσπάθεια των εργαζομένων και της εταιρείας θα έχει επιτυχία εάν είμαστε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ.
Κανείς εργαζόμενος ή στέλεχος της εταιρείας δεν πρέπει να δώσει έμμεσα η άμεσα βοήθεια σ’ αυτούς που έχουν διαφορετικά και αλλότρια σχέδια.
Το κοινωνικό όφελος είναι πάνω από το προσωπικό.
Το Σωματείο είναι διαθέσιμο να διαβουλευτεί, ένα λογικό, εφικτό και εφαρμόσιμο ισοδύναμο μέτρο μείωσης κόστους που θα δώσει ζωή και προοπτική στην εταιρεία.

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                                  Ο Γ. Γραμματέας

ΚΑΡΑΚΙΤΣΙΟΣ Β.                        ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Ε.

Σχετικά άρθρα